svētdiena, 2010. gada 28. novembris

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA aktivitātes 2010./2011.m.g.

Augusts
25.augustā Dobeles 2.vidusskolā plkst. 10.00
Dobeles, Auces, Tērvetes novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju MA
 • 2009./2010.m.g. valsts pārbaudes darbu analīze, 
 • jaunā visp.vid.izgl.latviešu valodas un literatūras standarta ieviešana 2009./2010.m.g., 
 • aktualitātes 2010./2011.m.g.
 • kursu programmas veidošana latviešu valodas un literatūras skolotājām. 
Septembris 
Dobeles, Auces un Tērvetes novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju datu apkopošana e-vidē.

Oktobris 
27.oktobrī izbraukuma seminārs uz Rīgu
 • Tikšanās ar Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāju Ievu Kolmani un dzejnieku Rolandu Briedi, 
 • Jaunā Rīgas teātra izrādes "Ziedonis un visums" noskatīšanās.  
Novembris 
Latviešu valodas un literatūras MA mājas lapas izveide

Decembris 
3.,4.decembrī Dobeles novada Izglītības pārvaldē 
kursi Dobeles, Auces un Tērvetes novadu latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Aktuālās tendences jaunākajā latviešu literatūrā" 12 stundas

Janvāris
 • Kursi novadu latviešu valodas un literatūras skolotājiem „Mūsdienīga latviešu valodas stunda” 12stundas,
 • 31.janvārī Dobeles Kristīgajā pamatskolā plkst.10.00  8. – 9.klašu skolēnu latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posms 
Februāris
 • 7.februārī Dobeles 1.vidusskolā plkst.10.00  11.,12.klašu skolēnu latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posms,
 •  Kursi novadu latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Mūsdienīga latviešu literatūras stunda" 12 stundas
Marts
 • 7.martā Rīgā 8. – 9.klašu skolēnu latviešu valodas un literatūras olimpiādes 3.posms,
 • 14.martā Rīgā 11.,12.klašu skolēnu latviešu valodas un literatūras olimpiādes 3.posms,
 • 14.martā Bēnes vidusskolā plkst.10.00  6., 7.klašu skolēnu latviešu valodas un literatūras olimpiādes 2.posms 
Aprīlis 
Kursi novadu latviešu valodas skolotājiem "Interaktīva latviešu valodas mācīšanās" Lielvārds

Maijs
Latviešu valodas skolotāju gatavošanās valsts pārbaudes darbu vērtēšanai

Jūnijs
Mācību gada aktivitāšu izvērtēšana


 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru